Horgász Show – 2019. MÁRCIUS 01-03

Nyereményjáték 2018

A 2018-as Horgász Show főnyereménye egy Suzuki Celerio a suzuki ház jóvoltából!

 

Hogyan nyerheted meg? Egyszerű! Gyere ki a Horgászshowra, vásárolj bármelyik kiállítónál, pecsételtesd le a nyereményszelvényedet, dobd be a szelvényt a gyűjtőládába és legyél a szerencsés nyertes, aki vasárnap a színpadon kinyitja kulcsával a nyereményautót!

 

Részletes játékszabályzat lejjebb található

 

27950611_1804710936227175_2082075887_o

Részletes nyereményjáték szabályzat

 

Horgászshow „Suzuki Celerio a Nagy Fogás” nyereményjáték és részvételi szabályzat

 

 1. A játék szervezője (továbbiakban: Szervező)

Cégnév:          Tematik-Kábel Kft.

Székhely:        1012 Budapest, Márvány u. 17.

Adószám:       14095009-2-41

E-mail cím:     nyeremenyjatek@horgaszshow.hu

 

 1. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A „Celerio a Nagy Fogás” Játékban (továbbiakban: Nyereményjáték) az a természetes személy vehet részt (a továbbiakban: „Játékos”), aki

 

 • a 18. életévét betöltötte
 • cselekvőképes
 • elfogadja a jelen Játékszabályzatot
 • Európai Uniós állampolgársággal és bejelentett lakcímmel rendelkezik

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a rendezvényt és a játékot szervező, illetve lebonyolító cégek vezetői, alkalmazottai és munkatársai, ezeknek Ptk. szerinti hozzátartozóik, valamint a Horgászshow területén kiállító jogi személyek tulajdonosai és alkalmazottai.

 

 

 1. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele és menete:

A Nyereményjátékban való részvétel feltételei:

 

 • A Játékosnak meg kell váltania belépőjét a 2018. március 2-4. között megrendezendő Horgászshow-ra, vagy a nyereményjáték promóciója során megnyert belépőjeggyel el kell látogatnia a kiállításra.
 • A Horgászshow-ra történő belépéskor a belépőjegyet karszalagra cserélik a szervezők, mely mellé a nyereményjátékon való részvételre jogosító szelvényt (továbbiakban: sorsolási szelvény) adnak mindenkinek. Egy karszalag mellé egy sorsolási szelvény jár.
 • A Játékosnak a Horgászshow-n résztvevő kiállítók bármelyikétől (kivétel az élelmiszer és/vagy ital árusítással foglalkozó szolgáltatókat) vásárolnia kell valamilyen terméket/ szolgáltatást értékhatártól függetlenül. A vásárlás tényét a kiállító a sorsolási szelvényre elhelyezett céges bélyegzővel, vagy a Szervező által biztosított bélyegzővel igazolja. A bélyegzővel ellátott sorsolási szelvény és a vásárlás tényét igazoló blokk, számla, vagy azzal megegyező bizonylat csakis együttesen jogosít a nyeremény átvételére.
 • Játékos a lepecsételt sorsolási szelvényt kitöltve bedobja a Horgászshow-n erre kijelölt gyűjtőládák egyikébe. A sorsolási szelvényen a Játékos adatai (Név, cím, telefonszám és email cím hibátlanul és hiánytalanul kitöltendő, ezek nélkül a leadott sorsolási szelvény érvénytelen!)
 • Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Nyereményjáték során a nyereményre jogosító kulcsot nyer, úgy a nyeremény sorsolásán (2018. március 4. 13:00-tól) személyesen részt vehet. Szervező a Nyereményjáték során a 2018. március 2-3-án kisorsolt Játékosoknak promóciós belépőt ad (2db/Játékos), mellyel jogosult a 2018. március 4-i sorsoláson részt venni és a Horgászshowra belépni. Az így kiadott promóciós belépő a Nyereményjátékban már nem vesz részt, ahhoz sorsolási szelvény nem jár. Amennyiben játékos a sorsoláson nem tud részt venni, úgy Szervező a Játékost illető nyereményről Játékost a sorsolást követően a sorsolási szelvényen megadott elérhetőségen értesíti.

 

A Nyereményjátékban való részvétel menete:

 

 • Játékos a Horgászshowra történő belépéskor megkapja a sorsolási szelvényét, majd azzal valamelyik kiállítónál – értékhatártól függetlenül – terméket/szolgáltatást vásárol. A vásárláskor a sorsolási szelvényt a kiállítóval lepecsételteti, majd a lepecsételt és kitöltött sorsolási szelvényt az erre kijelölt gyűjtőládába bedobja. (Szervező a hibás, hiányosan, vagy olvashatatlanul kitöltött, le nem pecsételt szelvényt a játékból indokolás nélkül kizárja és a sorsolás során új sorsolási szelvényt húz helyette.)
 • A Horgászshow kiállítás adott napján 16:00 órakor (vasárnap 13:00-kor) kerül sor az adott napon bedobott sorsolási szelvények közül a napi három nyereménykulcs kisorsolására. A kiállítás területén elhelyezett gyűjtőládákat közjegyző jelenlétében a sorsolási bizottság felnyitja és a sorsolási szelvényeket összegyűjti. Ezt követően az aznapi nyeremény kulcsokat kisorsolják.
 • Minden nap (2018. március 2, 3 és 4-én) naponta 3 db potenciális nyereménykulcs nyertese kerül kihúzásra. A nyereménykulcs nyertesei jogosultak a nyeremény kisorsolásán való részvételre. Amennyiben a nyereménykulcsra jogosult sorsolási szelvény tulajdonosa nem azonosítható, azaz a nyereményszelvény nincsen kitöltve, hibás, vagy olvashatatlan, úgy az aznap kihúzott következő pótnyertes lép a helyébe. Adott napon 5 pótnyertes kerül kihúzásra.
 • A 10. nyereménykulcsot Szervező a Nyereményjáték promóciója során, a Horgászshow Facebook oldalán meghirdetett játék (továbbiakban: Promóciós játék) keretében sorsolja ki, legkésőbb 2018. február 27-ig. A Promóciós játék szabályzata összhangban van a teljes Nyereményjáték szabályzatával, de egyedi szabályait a Szervező jelen szabályzatban, de önállóan részletezve egységes szerkezetben határozza meg azzal, hogy az ott kisorsolt nyertesre jelen szabályzat előírásai ugyanúgy érvényesek és kötelezőek.
 • A nyeremények sorsolására közjegyző jelenlétében 2018. március 4-én 13:00-tól kerül sor, melyről Szervező élő rádiós és/vagy televíziós, illetve online közvetítést is szervez. A nyereménysorsoláson az a 10 Játékos vehet részt, akik a 2018-as Horgászshow aznapi és korábbi sorsolásain, vagy a nyereményjáték promóciója során nyereménykulcsot nyertek. A 10 Játékos egyenként választ egyet az autókulcsok közül. A játékos a kiválasztott autókulccsal a sorsolás során a műsorvezető felkérésére megkísérli kinyitni a nyereményautó ajtaját. Amennyiben a Játékos kulcsa nyitja a nyereményautót, úgy arra jogosulttá válik. Amennyiben nem nyitja az autót, úgy a lezárt és megszámozott borítékok közül egyet választ, s az abban található vásárlási utalványt nyerte. A 10 kulcs közül csak egy nyitja a nyereményautót.

 

 1. A Nyereményjáték időtartama

 

A nyereményjáték teljes időtartama (beleértve a Promóciós játék időtartamát is): 2018. február 1. – 2018. március 4.

 

 

 1. Nyeremények:

 

 • Főnyeremény: 1db Suzuki Cerelio 1.0 GL személygépkocsi (Bruttó értéke: 2.744.000 Ft.)
 • Bruttó 500.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • Bruttó 450.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • Bruttó 400.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • Bruttó 350.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • Bruttó 300.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • Bruttó 250.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • Bruttó 200.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • Bruttó 150.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • Bruttó 100.000 Ft értékű vásárlási utalvány

A nyereményjáték össznyeremény értéke: Bruttó 5.444.000 Ft

 

 

 1. Nyertesek sorsolása

 

 • A napi 3 db. nyereménykulcs sorsolása – közjegyző jelenlétében – a Horgászshow-n, a nagyszínpadon történik kézi sorsolással az előzetesen leplombált nyereményládából. A sorsolás pártatlanságát 3 tagú sorsolási bizottság és az erre felkért közjegyző felügyeli. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.
 • A nyeremények sorsolása közjegyző jelenlétében 2018. március 4-én 13:00-tól a Horgászshow nagyszínpadán történik. A 10 Játékos egyenként választ egyet az autókulcsok közül. A játékos a kiválasztott autókulccsal a sorsolás során a műsorvezető felkérésére megkísérli kinyitni a nyereményautó ajtaját. Amennyiben a Játékos kulcsa nyitja a nyereményautót, úgy arra jogosulttá válik. Amennyiben nem nyitja az autót, úgy a lezárt és megszámozott borítékok közül egyet választ, s az abban található vásárlási utalványt nyerte.

 

 

 1. A nyeremény átvétele

 

 • Valamennyi nyeremény átvételének feltétele a sorsolási szelvény érvényessége, illetve a vásárlás tényének igazolása számla, blokk, vagy egyéb a vásárlás tényét igazoló bizonylat bemutatásával.
 • A nyereménysorsoláson való részvétel feltétele, a nyereménykulcs kisorsolásánál a vásárlás tényének igazolása számla, blokk, vagy egyéb a vásárlás tényét igazoló bizonylat bemutatásával. A nyereménysorsoláson csak az a Játékos vehet részt, aki ezt megelőzően ezt bemutatta Szervező képviselőjének a Horgászshow helyszínén.
 • A Játékosok által megadott téves vagy hibás adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyereményt a Játékoson kívül közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont) vagy más, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.
 • A Nyeremény át nem ruházható, készpénzre nem váltható, vagy egyéb tárgyi nyereményre nem cserélhető. A nyereményszelvények beváltása a szelvényen feltűntetett partnerboltban történik, a nyereményszelvényen meghatározott határidőn belül.
 • A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Játékos a Nyeremény odaítélését követően a megadott elérhetőségek bármelyikén, bármilyen okból nem elérhető. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokért.
 • A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 • Figyelemmel az 1991. évi XXXIV. törvény 11§ (7a) bekezdése alapján – figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére – a nyertes játékosok részére a nyeremény átadására 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség, azaz Játékosnak 90 napon belül van joga a nyeremény átvételére, mely határidő jogvesztő!

 


 

 1. Adók és közterhek:

 

 • A nyereménnyel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését Szervező vállalja, s a nyertes Játékos kérésére, erről igazolást kér, vagy állít ki.
 • A nyeremények átvételének és felhasználásának egyéb költségei, például a gépkocsi elszállítása az átvétel helyszínéről, továbbá a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos további költségek (pl. biztosítások megkötésének, esetleges szervízelési, javítási, karbantartási, stb. munkák elvégzésének díja) a nyertest terhelik.
 • A nyeremény gépjárművel kapcsolatos valamennyi garanciális igényt a nyertes Játékos az alábbi márkakereskedésnél érvényesítheti: Suzuki Ház

 

 1. Információ a Nyereményjátékról:

 

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata hozzáférhető a Horgászshow helyszínén, valamint a Horgászshow honlapján (www.horgaszshow.hu).

 

 

 1. Személyes adatok kezelése

 

 • A Játékos a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Szervező a Játékos személyes adatait (név, lakcím, email cím, telefonszám) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, valamint jövőbeli promóciókról és akciókról való tájékoztatás és megkeresés céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, használja. A kezelés jogalapja Játékos önkéntes hozzájárulása.
 • Szervező További harmadik személyeknek a Játékos adatait nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A Nyereményjáték lebonyolítását és a vonatkozó adózási szabályok által meghatározott kötelezettségeket követően a résztvevő játékos az nyeremenyjatek@horgaszshow.hu email címre történő email megküldésével kérheti adatainak törlését az adatbázisból.
 • A Szervező a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a Játékos neve, címe, e-mail címe és telefonszáma, míg a nyertes Játékos esetében további személyes adatokat is elkérhet a Szervező, amennyiben ezek adózás, vagy egyéb eljárások lefolytatása miatt szükséges.
 • Játékos a játékban való részvétellel jelen szabályzatot elfogadja, s tudomásul veszi, hogy amennyiben nyer, vagy a nyeremény sorsolásán részt vesz, úgy Szervező a nyeremény átadásáról, kép és hangfelvételt készít, s azt televízió, rádió, vagy online közvetítés során felhasználja. Játékos kijelenti, hogy erre tekintettel Szervezővel szemben semmilyen díjat, költséget nem követel, ezeken a felületeken történő megjelenéshez területi és időbeli korlátozás nélküli hozzájárulását adja. Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy ezen kép és hangfelvételeket Szervező reklám és hirdetési célokra is felhasználhatja, Játékos bármilyen további engedélye, vagy feltétele nélkül oly módon, hogy az Játékos személyiségi jogait nem sértheti.
 • A Nyereményjátékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Nyereményjáték hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.
 • Játékos a nyeremény személyes átvétele esetén külön nyilatkozat aláírása nélkül is visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést, a Nyereményjátékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Nyereményjátékkal és a nyereményátvétellel kapcsolatos fényképek készítése, valamint azok közzététele. Játékosk a regisztráció (sorsolási szelvény kitöltése) során megadja a marketingcélú hozzájárulását, beleegyezését ahhoz, hogy a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet és e-mail címet marketingcélú felhasználásra és hírlevelek eljuttatása céljából a Szervező felhasználhassa.
 • Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a nyeremenyjatek@horgaszshow.hu email címen. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt az adatainak a törlése a Nyereményjátékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos érvényes részvételét a Nyereményjátékban.
 • A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 • Nyereményjáték Szervezője a nyelvi értelmezésből fakadó esetleges félreértésekért Szervező felelősséget nem vállal.
 • A Játékos az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
 • Szervező a szabályzat módosításának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosított szabályzatot jelen szabályzat közzétételének megfelelően közzé teszi.
 • A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Adatkezelési nyilvántartásba vételi szám: NAIH-139291/2018

 

 

Horgászshow „Suzuki Celerio a Nagy Fogás” nyereményjáték online sorsolásának részvételi szabályzata

 

 1. A játék szervezője (továbbiakban: Szervező)

Cégnév:          Tematik-Kábel Kft.

Székhely:        1012 Budapest, Márvány u. 17.

Adószám:       14095009-2-41

E-mail cím:     nyeremenyjatek@horgaszshow.hu

 

 1. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A „Celerio a Nagy Fogás” online nyereményjátékban (továbbiakban: Nyereményjáték) az a természetes személy vehet részt (a továbbiakban: „Játékos”), aki

 

 • a 18. életévét betöltötte
 • cselekvőképes
 • Rendelkezik Facebook accounttal
 • elfogadja a jelen Játékszabályzatot
 • Európai Uniós állampolgársággal és bejelentett lakcímmel rendelkezik

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a rendezvényt és a játékot szervező, illetve lebonyolító cégek vezetői, alkalmazottai és munkatársai, ezeknek Ptk. szerinti hozzátartozóik, valamint a Horgászshow területén kiállító jogi személyek tulajdonosai és alkalmazottai.

 

 1. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele és menete:

 

A Nyereményjátékban való részvétel feltételei:

 

 • A játékban részt vehet az, aki a Horgászshow Facebook oldalán 2018. február 14 és 2018. február 26 között bejegyzésben, megírja, hogy miért szeretné magának, vagy másnak megnyerni a „Suzuki Celerio Nagy Fogás autóját”

 

A Nyereményjátékban való részvétel menete:

 

 • A Játékos a Horgászshow Facebook oldalára írt bejegyzés alapján belekerül a kisorsolandók közé, akik közül egy véletlenszerűen kiválasztott nyertes az eredeti játékban meghatározott 10. kulcsot nyeri meg és ezzel jogosulttá válik részt venni 2018.03.04.-én, vasárnap 13:00-tól a Horgászshown megrendezésre kerülő nyereménysorsoláson. Amennyiben a nyertes Játékos nem tud részt venni a sorsoláson, úgy nyereményéről a Szervező írásban (elektronikus levél formájában) értesíti

 

 1. A Nyereményjáték időtartama

 

A nyereményjáték teljes időtartama: 2018. február 14. – 2018. február 26.

 

 1. Nyeremények:

 

 • 1 db nyereménykulcs és 2 db belépőjegy a 2018-as Horgászshowra

A nyereményjáték össznyeremény értéke: Bruttó 4.400 Ft

 

 1. Nyertesek sorsolása

 

A nyertest és az 5 pótnyertest 2018.02.27.-én, kedden reggel (9:00 órakor) élő adásban sorsolja ki a Sláger FM reggeli műsorában a műsorvezető online véletlen kiválasztó mechanizmus segítségével közjegyző jelenlétében.

 

 1. Nyertesek értesítése

 

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán, a nyereményjáték posztjához tartozó komment részben/külön bejegyzésben tesszük közzé, ezt követően pedig a Nyertesnek Facebook üzenetet kell írnia a Szervezőnek a nyereményjátékban használt, nyertes Facebook profiljával. A Facebookon keresztül a Szervező ezt követően egyezteti a nyeremény átvételével kapcsolatos további információkat a nyertes Játékossal. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

 

 

 1. A nyeremény átvétele

 

A nyereményt (1 db autókulcsot, mely a „Celerio a Nagy Fogás” nyereményjátékban való részvételre jogosít és 2 fő részére szóló ingyenes belépőt a Horgászshowra.) a kisorsolt Játékos az alábbi címen személyesen veheti át: 1012 Budapest, Márvány u. 17. A. Figyelemmel az 1991. évi XXXIV. törvény 11§ (7a) bekezdése alapján – figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére – a nyertes játékosok részére a nyeremény átadására 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség, azaz Játékosnak 90 napon belül van joga a nyeremény átvételére, mely határidő jogvesztő!

 

 1. Adók és közterhek:

 

 • A nyereménnyel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését Szervező vállalja, s a nyertes Játékos kérésére, erről igazolást kér, vagy állít ki.
 • A nyeremények átvételének és felhasználásának egyéb költségei, a nyertest terhelik.

 

 1. Információ a Nyereményjátékról:

 

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata hozzáférhető a Horgászshow helyszínén, valamint a Horgászshow honlapján (www.horgaszshow.hu).

 

 

 1. Személyes adatok kezelése

 

 • A Játékos a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Szervező a Játékos személyes adatait (név, lakcím, email cím, telefonszám) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, valamint jövőbeli promóciókról és akciókról való tájékoztatás és megkeresés céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, használja. A kezelés jogalapja Játékos önkéntes hozzájárulása.
 • Szervező További harmadik személyeknek a Játékos adatait nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A Nyereményjáték lebonyolítását és a vonatkozó adózási szabályok által meghatározott kötelezettségeket követően a résztvevő játékos az nyeremenyjatek@horgaszshow.hu email címre történő email megküldésével kérheti adatainak törlését az adatbázisból.
 • A Szervező a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a kisorsolt Játékos neve, címe, e-mail címe és telefonszáma, míg a nyertes Játékos esetében további személyes adatokat is elkérhet a Szervező, amennyiben ezek adózás, vagy egyéb eljárások lefolytatása miatt szükséges.
 • Játékos a játékban való részvétellel jelen szabályzatot elfogadja, s tudomásul veszi, hogy amennyiben nyer, vagy a nyereménysorsolásán részt vesz, úgy Szervező a nyeremény átadásáról, kép és hangfelvételt készít, s azt televízió, rádió, vagy online közvetítés során felhasználja. Játékos kijelenti, hogy erre tekintettel Szervezővel szemben semmilyen díjat, költséget nem követel, ezeken a felületeken történő megjelenéshez területi és időbeli korlátozás nélküli hozzájárulását adja. Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy ezen kép és hangfelvételeket Szervező reklám és hirdetési célokra is felhasználhatja, Játékos bármilyen további engedélye, vagy feltétele nélkül oly módon, hogy az Játékos személyiségi jogait nem sértheti.
 • A Nyereményjátékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Nyereményjáték hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.
 • Játékos a nyeremény személyes átvétele esetén külön nyilatkozat aláírása nélkül is visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést, a Nyereményjátékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Nyereményjátékkal és a nyereményátvétellel kapcsolatos fényképek készítése, valamint azok közzététele. Játékos a regisztráció (sorsolási szelvény kitöltése) során megadja a marketingcélú hozzájárulását, beleegyezését ahhoz, hogy a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet és e-mail címet marketingcélú felhasználásra és hírlevelek eljuttatása céljából a Szervező felhasználhassa.
 • Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a nyeremenyjatek@horgaszshow.hu email címen. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt az adatainak a törlése a Nyereményjátékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos érvényes részvételét a Nyereményjátékban.
 • A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 • Nyereményjáték Szervezője a nyelvi értelmezésből fakadó esetleges félreértésekért Szervező felelősséget nem vállal.
 • A Játékos az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
 • Szervező a szabályzat módosításának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosított szabályzatot jelen szabályzat közzétételének megfelelően közzé teszi.
 • A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.